Organisatie

Bestuur en Directie

Het management van KNKF-Opleidingen:

Voorzitter:

 

Secretaris/Penningmeester:

 

 

Algemeen Directeur:

Examen Commissie

Verantwoordelijken voor het aanstellen van examinatoren en de organisatie en het afnemen van de examens voor elke door de organisatie verzorgde opleiding of voor groepen van opleidingen.Ook vormt zij de Fraude commissie.

 

De Examencommissie bestaat uit de volgende leden:

 • (voorzitter)

 • .

 • .

 • .

 • .

 

                     

Medewerker Opleiding en Onderzoek

De medewerker Opleiding en Onderzoek (O&O) ondersteunt het  Bestuur en directie bij het borgen, verbeteren en innoveren van de kwaliteit van opleidingen, programma's en onderzoek van KNKF-Opleidingen. O&O vervult de rol van adviseur en regisseur: het bestuur en de faculteiten zijn leidend. 

De rol van de stafafdeling is drieledig: strategische beleidsontwikkeling, monitoring en procesondersteuning. De strategische beleidsvoorbereiding vindt integraal plaats in samenspraak met de andere stafafdelingen en in nauwe afstemming met de faculteiten. De afdeling kent vier deelterreinen: Onderwijs, Onderzoek, Kwaliteit & Accreditatie en Monitoring.

 • Medewerker O&O: 

Secretariaat Financiën en Control

Financiën en Control ondersteunt het management van KNKF-Opleidingen op strategisch en tactisch niveau bij de bedrijfsmatige uitvoering van het  financiële proces. 

 • Secretariaat:

Medewerker Opleidingbureau

De medewerker Opleidingbureau is verantwoordelijk voor de uitvoering op gebied van:

 • informatie- en servicemanagement

 • documentaire informatievoorziening

 • P&O Staven en Diensten

 • facility-management

 • klachten-management

 • secretaresses van de Bestuursstaf en directie                           Medewerker Ob:

 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • Pinterest
 • Tumblr Social Icon
 • Instagram

Contact

KNKF Opleidingen, hermesweg  8 unit 12, 3741GP Baarn

Betreffende

 © 2023 by KNKF opleidingen. Proudly created with Wix.com