Organisatie

Organogram KNKF opl.jpg

Bestuur en Directie

Het management van KNKF-Opleidingen:

 

Voorzitter:  Mw. E.H. Floor

Secretaris/Penningmeester: Dhr. P.G. Lengkeek

Algemeen Directeur: Dhr. A.V. Verzi

Examen Commissie

Verantwoordelijken voor het aanstellen van examinatoren en de organisatie en het afnemen van de examens voor elke door de organisatie verzorgde opleiding of voor groepen van opleidingen.Ook vormt zij de Fraude commissie.

 

De Examencommissie bestaat uit de volgende leden:

 • (voorzitter) Dhr. A.V. Verzi

 • .Dhr. P.G. Lengkeek

 •  Mw. E.H. Floor

 

                     

Medewerker Opleiding en Onderzoek

De medewerker Opleiding en Onderzoek (O&O) ondersteunt het  Bestuur en directie bij het borgen, verbeteren en innoveren van de kwaliteit van opleidingen, programma's en onderzoek van KNKF-Opleidingen. O&O vervult de rol van adviseur en regisseur: het bestuur en de faculteiten zijn leidend. 

De rol van de stafafdeling is drieledig: strategische beleidsontwikkeling, monitoring en procesondersteuning. De strategische beleidsvoorbereiding vindt integraal plaats in samenspraak met de andere stafafdelingen en in nauwe afstemming met de faculteiten. De afdeling kent vier deelterreinen: Onderwijs, Onderzoek, Kwaliteit & Accreditatie en Monitoring.

 • Medewerker O&O: Mw. S.W.A. Post.

Financiën en Control

Financiën en Control ondersteunt het management van KNKF-Opleidingen op strategisch en tactisch niveau bij de bedrijfsmatige uitvoering van het  financiële proces. 

 • Secretariaat: Drs. D.(Dennis)Kroon RA. (Meester&Kuiper accountants te Hilversum)

Medewerker Opleidingbureau

De medewerker Opleidingbureau is verantwoordelijk voor de uitvoering op gebied van:

 • informatie- en servicemanagement

 • documentaire informatievoorziening

 • P&O Staven en Diensten

 • facility-management

 • klachten-management

 • secretaresses van de Bestuursstaf en directie                              Medewerker Ob: Mw. S.W.A. Post

Uw Opleiding aanmelden voor  een KNKF accreditatie!

Wilt u, uw Opleiding aanmelden voor  een KNKF accreditatie;  dan hoeft u in eerste instantie alleen maar uw (bedrijfs)naam, soort van Opleiding en contact gegevens te mailen.

 

Na aanmelden

 1. Na aanmelding ontvangt u zo snel mogelijk een bevestiging per e-mail met daarin uw aanmelding.

 2. Per e-mail ontvangt u een opdrachtbevestiging en de Accreditatie-voorwaarden voor een KNKF gecertificeerde opleiding.

 3. Stuur de ondertekende opdrachtbevestiging retour. Dit kan per post, of online per pdf. U ontvangt een ontvangstbevestiging per e-mail.

 4. Nadat KNKF- opleidingen uw opdrachtbevestiging heeft ontvangen, wordt er binnen één week contact met u opgenomen.

 5. Indien geen audit nodig is, wordt uw direct geregistreerd. U ontvangt een factuur voor de inschrijvingskosten.

 6. Indien wél een audit nodig is, wordt er contact met u opgenomen om een voor beide partijen geschikte datum en tijd af te spreken.

 7. Na de audit ontvangt u een factuur voor de kosten van inschrijving en de audit.

Wat zijn de kosten voor een instelling?


Jaarlijkse bijdrage en  inschrijving en registratiekosten

Jaarlijkse bijdrage registratie: € 50,-

(alleen betaalbaar in jaren waarin geen (her)audit plaatsvindt).

 

Kosten audit en herhaalde audit:

Eerste audit en  kosten Inschrijving, indien geen vrijstelling: € 500,-

Aanmelding met vrijstelling en inschrijving: € 250,-

Heraudit (na 5 jaar) :€ 150,-

Wat bied ik aan; een opleiding of cursus?

Wat is nu het verschil tussen opleiding en cursussen? en wat betekend dat voor de eind beoordeling door de KNKF.

De verschillen tussen cursussen en opleiding zit hem in de tijdsduur en in de verhouding theorie, praktijk. Opleidingen duren vaak een langere tijd, enkele maanden tot aan jaren en bevatten meer theorie dan praktijk. Cursussen zijn vaak  kort, enkele dagen tot een maand en bevatten meer praktijk en minder theorie.

In het kort betekend dat dus; dat als er een cursus gegeven word er een certificaat afgegeven word. Alleen bij een opleiding word een diploma afgeven.

Voor meer informatie betreffende richtlijnen over beoordeling"cursus of opleiding", mail ons.